จังหวัดพระนครศีอยุธยา ภาษาจีน

大城府

Dàchéngfǔ

ต้าเฉิงฝู่

จังหวัดพระนครศีอยุธยา

ตัวอย่างประโยค

我没去过大城府。
Wǒ méi qù guò Dàchéngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว ต้าเฉิงฝู่
ฉันไม่เคยไปพระนครศีอยุธยา

 

我家在大城府。
Wǒ jiā zài Dàchéngfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ต้าเฉิงฝู่
บ้านของฉันอยู่พระนครศีอยุธยา

 

我爸爸是大城府人。
Wǒ bàba shì Dàchéngfǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ต้าเฉิงฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนพระนครศีอยุธยา

 

大城府现在天气怎么样?
Dàchéngfǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
ต้าเฉิงฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้พระนครศีอยุธยาอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我明天去大城府。
Wǒ míngtiān qù Dàchéngfǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ ต้าเฉิงฝู่
ฉันจะไปพระนครศีอยุธยาพรุ่งนี้

 

你去过大城府吗?
Nǐ qùguò Dàchéngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ต้าเฉิงฝู่ มะ
คุณเคยไปพระนครศีอยุธยาไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก