บทความจีนสั้น 我的小金鱼 ปลาทองของฉัน

บทความจีนสั้น

我的小金鱼 ปลาทองของฉัน

我有九条小金鱼。八条金鱼都是桔黄色的,只有一条是黑的。我最喜欢那条黑的。我们叫它小黑。它全身都是黑色的。它有两只又大又圆的眼睛,一张小嘴和一条大尾巴。尽管它非常小,但它却游得很快。我常常去喂它们,给它们换水。我们是好朋友。

ฉันมีปลาทองเก้าตัว ปลาทองแปดตัวเป็นสีส้มทั้งหมดและมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสีดำ ฉันชอบตัวสีดำที่สุด เราเรียกมันเจ้าดำ ตัวมันเป็นสีดำทั้งหมด มันมีดวงตาสองข้างที่ทั้งกลมทั้งโต ปากเล็กและหางใหญ่ แม้ว่ามันจะมีขนาดคเล็ก แต่ก็ว่ายน้ำเร็วมาก ฉันมักจะให้อาหารและเปลี่ยนน้ำให้พวกมัน พวกเราเป็นเพื่อนดีต่อกัน.

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

我有九条小金鱼
Wǒ yǒu jiǔtiáo xiǎo jīnyú
ฉันมีปลาทองเก้าตัว

 

八条金鱼都是桔黄色的
Bātiáo jīnyú dōu shì jú huángsè de
ปลาทองแปดตัวเป็นสีส้มทั้งหมด

 

只有一条是黑的
zhǐyǒu yītiáo shì hēi de
มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสีดำ

 

我最喜欢那条黑的
Wǒ zuì xǐhuān nà tiáo hēi de
ฉันชอบตัวสีดำที่สุด

 

我们叫它小黑
Wǒmen jiào tā xiǎo hēi
เราเรียกมันเจ้าดำ

 

它全身都是黑色的
Tā quánshēn dōu shì hēisè de
ตัวมันเป็นสีดำทั้งหมด

 

它有两只又大又圆的眼睛
Tā yǒu liǎng zhī yòu dà yòu yuán de yǎnjīng
มันมีดวงตาสองข้างที่ทั้งกลมทั้งโต

 

一张小嘴和一条大尾巴
yī zhāng xiǎo zuǐ hé yītiáo dà wěibā
ปากเล็กและหางใหญ่

 

尽管它非常小,但它却游得很快
Jǐnguǎn tā fēicháng xiǎo, dàn tā què yóu dé hěn kuài
แม้ว่ามันจะมีขนาดคเล็ก แต่ก็ว่ายน้ำเร็วมาก

 

我常常去喂它们, 给它们换水
Wǒ chángcháng qù wèi tāmen, gěi tāmen huàn shuǐ
ฉันมักจะให้อาหารและเปลี่ยนน้ำให้พวกมัน

 

我们是好朋友
Wǒmen shì hǎo péngyǒu.
พวกเราเป็นเพื่อนดีต่อกัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก