ดอกทีวลิป ภาษาจีน

郁金香 

yùjīnxiāng

ยวี่จินเซียง

ดอกทีวลิป

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束郁金香 。
Nà shì yī shù yùjīnxiāng .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ ยวี่จินเซียง
นั่นคือดอกทิวลิปหนึ่งช่อ

 

这里没有郁金香 。
Zhèlǐ méiyǒu yùjīnxiāng .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว ยวี่จินเซียง
ที่นี่ไม่มีดอกทิวลิป

 

这些郁金香 很想。
Zhèxiē yùjīnxiāng hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย ยวี่จินเซียง เหิ่น เซียง
ดอกทิวลิปพวกนี้หอมมาก

 

我想买郁金香。
Wǒ xiǎng mǎi yùjīnxiāng.
หว่อ เสียง หม่าย ยวี่จินเซียง
ฉันอยากซื้อดอกทิวลิป

 

你有郁金香吗?
Nǐ yǒu yùjīnxiāng ma?
หนี โหย่ว ยวี่จินเซียง มะ
คุณมีดอกทิวลิปไหม

 

现在郁金香很贵。
Xiànzài yùjīnxiāng hěn guì.
เซี่ยนจ้าย ยวี่จินเซียง เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกทิวลิปแพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก