ขนมปัง ภาษาจีน

面包

miàn bāo

เมี่ยนเปา

ขนมปัง

ตัวอย่างประโยค

我喜欢吃面包。
wǒ xǐhuān chī miànbāo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เมี่ยนเปา
ฉันชอบกินขนมปัง

 

妈妈不喜欢吃面包。
Māmā bù xǐhuān chī miànbāo
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เมี่ยนเปา
แม่ไม่ชอบกินขนมปัง

 

这里有面包卖吗?
Zhè li yǒu miànbāo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เมี่ยนเปา ม่าย มะ
ที่มีมีขนมปังขายไหม

 

这里的面包很好吃。
Zhèlǐ de miànbāo hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ เมี่ยนเปา เหิน ห่าว ชรือ
ขนมปังที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃面包。
Wǒmen zǎocān chī miànbāo.
หว่อเมิน เจ้าชาน ชรือ เมี่ยนเปา
อาหารเช้าพวกเรากินขนมปัง

 

你要面包吗?
Nǐ yào miànbāo ma?
หนี่ เย่า เมี่ยนเปา มะ
คุณเอาขนมปังไหม

 

我不要面包。
Wǒ bùyào miàn bāo.
หว่อ ปู๋ เย่า เมี่ยน เปา
ฉันไม่เอาขนมปัง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก