ขนมปังกรอบ ภาษาจีน

饼干

bǐnggān

ปิ่งกาน

ขนมปังกรอบ

ตัวอย่างประโยค

妈妈不喜欢吃饼干。
Māmā bù xǐhuān chī bǐnggān。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ปิ่งกาน
แม่ไม่ชอบกินขนมปังกรอบ

 

这里有饼干卖吗?
Zhè li yǒu bǐnggān mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ปิ่งกาน ม่าย มะ
ที่มีมีขนมปังกรอบขายไหม

 

这里的饼干很好吃。
Zhèlǐ de bǐnggān hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ปิ่งกาน เหิน ห่าว ชรือ
ขนมปังกรอบที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃饼干。
Wǒmen zǎocān chī bǐnggān.
หว่อเมิน เจ้าชาน ชรือ ปิ่งกาน
อาหารเช้าพวกเรากินขนมปังกรอบ

 

你要饼干吗?
Nǐ yào bǐnggān ma?
หนี่ เย่า ปิ่งกาน มะ
คุณเอาขนมปังกรอบไหม

 

我不要饼干。
Wǒ bùyào bǐnggān.
หว่อ ปู๋ เย่า ปิ่งกาน
ฉันไม่เอาขนมปังกรอบ

 

我喜欢吃饼干。
wǒ xǐhuān chī bǐnggān.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ปิ่งกาน
ฉันชอบกินขนมปังกรอบ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก