บรอกโคลี ภาษาจีน

西兰花

Xī lánhuā

ซีหลานฮวา

บรอกโคลี

ตัวอย่างประโยค

 

你喜欢吃西兰花吗?
Nǐ xǐhuān chī xī lánhuā ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ ซีหลานฮวา มะ
คุณชอบกินบรอกโคลีไหม

 

我喜欢吃西兰花。
Wǒ xǐhuān chī xī lánhuā.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ซีหลานฮวา
ฉันชอบกินบรอกโคลี

 

这里有西兰花吗?
Zhè li yǒu xī lánhuā ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี หลานฮวา มะ
ที่นี่มีบรอกโคลีไหม

 

西兰花一公斤多少钱?
Xī lánhuā yī gōngjīn duōshǎo qián?
ซีหลานฮวา อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
บรอกโคลีหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

我不要西兰花。
Wǒ bùyào xī lánhuā.
หว่อ ปู๋ เย่า ซีหลานฮวา
ฉันไม่เอาบรอกโคลี

 

这些西兰花很好吃。
Zhèxiē xī lánhuā hěn hào chī.
เจ้อ เซีย ซีหลาน ฮวา เหิน ห่าว ชรือ
บรอกโคลีพวกนี้อร่อยมาก

 

西兰花卖完了。
Xī lánhuā mài wán le.
ซี หลานฮวา ม่าย หวาน เลอ
บรอกโคลีขายหมดแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก