ถั่วลันเตา ภาษาจีน

豌豆

wāndòu

วานโต้ว

ถั่วลันเตา

ตัวอย่างประโยค

 

我喜欢吃豌豆。
Wǒ xǐhuān chī wāndòu.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ วานโต้ว
ฉันชอบกินถั่วลันเตา

 

这里有豌豆吗?
Zhè li yǒu wāndòu ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี วานโต้ว มะ
ที่นี่มีถั่วลันเตาไหม

 

豌豆一公斤多少钱?
Wāndòu yī gōngjīn duōshǎo qián?
วานโต้ว อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
ถั่วลันเตาหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

我不要豌豆。
Wǒ bùyào wāndòu.
หว่อ ปู๋ เย่า วานโต้ว
ฉันไม่เอาถั่วลันเตา

 

这些豌豆很好吃。
Zhèxiē wāndòu hěn hào chī.
เจ้อ เซีย วานโต้ว เหิน ห่าว ชรือ
ถั่วลันเตาพวกนี้อร่อยมาก

 

豌豆卖完了。
Wāndòu mài wán le.
วานโต้ว ม่าย หวาน เลอ
ถั่วลันเตาขายหมดแล้ว

 

你喜欢吃豌豆吗?
Nǐ xǐhuān chī wāndòu ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ วานโต้ว มะ
คุณชอบกินถั่วลันเตาไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก