จังหวัดปทุมธานี ภาษาจีน

巴吞他尼府

Bātūntānífǔ

ปาตุนทาหนีฝู่

ปทุมธานี

ตัวอย่างประโยค

你去过巴吞他尼府吗?
Nǐ qùguò Bātūntānífǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ปาตุนทาหนีฝู่ มะ
คุณเคยไปปทุมธานีไหม

 

我没去过巴吞他尼府。
Wǒ méi qù guò Bātūntānífǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว ปาตุนทาหนีฝู่
ฉันไม่เคยไปปทุมธานี

 

巴吞他尼府现在天气怎么样?
Bātūntānífǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
ปาตุนทาหนีฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้ปทุมธานีอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我家在巴吞他尼府。
Wǒ jiā zài Bātūntānífǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ปาตุนทาหนีฝู่
บ้านของฉันอยู่ปทุมธานี

 

我爸爸是巴吞他尼府人。
Wǒ bàba shì Bātūntānífǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ปาตุนทาหนีฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนปทุมธานี

 

我明天去巴吞他尼府。
Wǒ míngtiān qù Bātūntānífǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ ปาตุนทาหนีฝู่
ฉันจะไปปทุมธานีพรุ่งนี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก