ประเทศไทย ภาษาจีน

泰国

Tàiguó

ไท่กั๋ว

ประเทศไทย

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过泰国。
Tā méi qùguò tàiguó.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว ไท่กั๋ว
เขาไม่เคยมาเมืองไทย

 

你是泰国人吗?
Nǐ shì tàiguó rén ma?
หนี่ ซื่อ ไท่กั๋วเหริน มะ
คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า?

 

我是泰国人。
Wǒ shì tàiguó rén.
หว่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน
ฉันเป็นคนไทย

 

爸爸下个月去泰国。
Bàba xià gè yuè qù tàiguó.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ ไท่ กั๋ว
พ่อจะไปประเทศไทยเดือนหน้า

 

你了解泰国吗?
Nǐ liǎojiě tàiguó ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย ไท่กั๋ว มะ
คุณรู้จักประเทศไทยไหม

 

妈妈想去泰国。
Māmā xiǎng qù tàiguó
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ ไท่กั๋ว
แม่อยากไปเมืองไทย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก