มาเลเซีย ภาษาจีน

马来西亚

Mǎláixīyà

หม่าไหลซีย่า

มาเลเซีย

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过马来西亚。
Tā méi qùguò Mǎláixīyà.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว หม่าไหลซีย่า
เขาไม่เคยมามาเลเซีย

 

你是马来西亚人吗?
Nǐ shì Mǎláixīyà rén ma?
หนี่ ซื่อ หม่าไหลซีย่าเหริน มะ
คุณเป็นคนมาเลเซียหรือเปล่า?

 

我是马来西亚人。
Wǒ shì Mǎláixīyà rén.
หว่อ ซื่อ หม่าไหลซีย่า เหริน
ฉันเป็นคนมาเลเซีย

 

爸爸下个月去马来西亚。
Bàba xià gè yuè qù Mǎláixīyà.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ หม่าไหลซีย่า
พ่อจะไปประเทศมาเลเซียเดือนหน้า

 

你了解马来西亚吗?
Nǐ liǎojiě Mǎláixīyà ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย หม่าไหลซีย่า มะ
คุณรู้จักประเทศมาเลเซียไหม

 

妈妈想去马来西亚。
Māmā xiǎng qù Mǎláixīyà
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ หม่าไหลซีย่า
แม่อยากไปเมืองมาเลเซีย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก