กะหล่ำดอก ภาษาจีน

菜花

càihuā

ช่ายฮวา

กะหล่ำดอก

ตัวอย่างประโยค

 

菜花一公斤多少钱?
Càihuā yī gōngjīn duōshǎo qián?
ช่าย ฮวา อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
กะหล่ำดอกหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

这些菜花很好吃。
Zhèxiē càihuā hěn hào chī.
เจ้อ เซีย ช่าย ฮวา เหิน ห่าว ชรือ
กะหล่ำดอกพวกนี้อร่อยมาก

 

你喜欢吃菜花吗?
Nǐ xǐhuān chī càihuā ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ ช่าย ฮวา มะ
คุณชอบกินกะหล่ำดอกไหม

 

菜花卖完了。
Càihuā mài wán le.
ช่าย ฮวา ม่าย หวาน เลอ
กะหล่ำดอกขายหมดแล้ว

 

这里有菜花吗?
Zhè li yǒu càihuā ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี ช่าย ฮวา มะ
ที่นี่มีกะหล่ำดอกไหม

 

我喜欢吃菜花。
Wǒ xǐhuān chī càihuā.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ช่าย ฮวา
ฉันชอบกินกะหล่ำดอก

 

我不要菜花。
Wǒ bùyào càihuā.
หว่อ ปู๋ เย่า ช่าย ฮวา
ฉันไม่เอากะหล่ำดอก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก