ผักชี ภาษาจีน

香菜

xiāngcài

เซียงช่าย

ผักชี

ตัวอย่างประโยค

 

这里有香菜吗?
Zhè li yǒu xiāngcài ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี เซียงช่าย มะ
ที่นี่มีผักชีไหม

 

我喜欢吃香菜。
Wǒ xǐhuān chī xiāngcài.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เซียงช่าย
ฉันชอบกินผักชี

 

我不要香菜。
Wǒ bùyào xiāngcài.
หว่อ ปู๋ เย่า เซียงช่าย
ฉันไม่เอาผักชี

 

香菜一公斤多少钱?
Xiāngcài yī gōngjīn duōshǎo qián?
เซียงช่าย อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
ผักชีหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

这些香菜很好吃。
Zhèxiē xiāngcài hěn hào chī.
เจ้อ เซีย เซียงช่าย เหิน ห่าว ชรือ
ผักชีพวกนี้อร่อยมาก

 

你喜欢吃香菜吗?
Nǐ xǐhuān chī xiāngcài ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ เซียงช่าย มะ
คุณชอบกินผักชีไหม

 

香菜卖完了。
Xiāngcài mài wán le.
เซียงช่าย ม่าย หวาน เลอ
ผักชีขายหมดแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก