กระเทียม ภาษาจีน

大蒜

dàsuàn

ต้าซ่วน

กระเทียม

ตัวอย่างประโยค

 

这些大蒜很好吃。
Zhèxiē dàsuàn hěn hào chī.
เจ้อ เซีย ต้าซ่วน เหิน ห่าว ชรือ
กระเทียมพวกนี้อร่อยมาก

 

你喜欢吃大蒜吗?
Nǐ xǐhuān chī dàsuàn ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ ต้าซ่วน มะ
คุณชอบกินกระเทียมไหม

 

大蒜卖完了。
Dàsuàn mài wán le.
ต้าซ่วน ม่าย หวาน เลอ
กระเทียมขายหมดแล้ว

 

这里有大蒜吗?
Zhè li yǒu dàsuàn ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี ต้าซ่วน มะ
ที่นี่มีกระเทียมไหม

 

我喜欢吃大蒜。
Wǒ xǐhuān chī dàsuàn.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ต้าซ่วน
ฉันชอบกินกระเทียม

 

我不要大蒜。
Wǒ bùyào dàsuàn.
หว่อ ปู๋ เย่า ต้าซ่วน
ฉันไม่เอากระเทียม

 

大蒜一公斤多少钱?
Dàsuàn yī gōngjīn duōshǎo qián?
ต้าซ่วน อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
กระเทียมหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก