นี่คืออะไร 这是什么?สนทนาจีนสั้น1

นี่คืออะไร 这是什么?

.

A:这是什么?
Zhè shì shénme?
เจ้อ ซื่อ เสินเมอ
นี่คืออะไร
.
B:这是笔。
Zhè shì bǐ.
เจ้อ ซื่อ ปี่
นี่คือปากกา
.
A:那是什么?
Nà shì shénme?
น่า ซื่อ เสินเมอ
นั่นคืออะไร
.
B:那是猫。
Nà shì māo.
น่า ซื่อ เมา
นั่นคือแมว
.

>>คำศัพท์น่ารู้

  zhè (เจ้อ) นี่

.
  nà (น่า) นั่น
.
什么  shénme (เสินเมอ) อะไร
.
  shì (ซื่อ) คือ,เป็น
.
  bǐ (ปี่) ปากกา
.
  māo (เมา) แมว

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก