ฉันเป็นวิศวกร ภาษาจีน

我是工程师
Wǒ shì gōngchéngshī.
หว่อ ซื่อ กงเฉิงซือ
ฉันเป็นวิศวกร

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

你是工程师吗?
Nǐ shì gōngchéngshī ma?
หนี่ ซื่อ กงเฉิงซือ มะ
คุณเป็นวิศวกรใช่ไหม

 

我不是工程师。
Wǒ bùshì gōngchéngshī.
หว่อ ปู๋ซื่อ กงเฉิงซือ
ฉันไม่ใช่วิศวกร

 

他也是工程师。
Tā yěshì gōngchéngshī.
ทา เหย่ ซื่อ กงเฉิงซือ
เขาก็เป็นวิศวกร

 

我爸爸是工程师。
Wǒ bàba shì gōngchéngshī.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ กงเฉิงซือ
พ่อฉันเป็นวิศวกร

 

我妈妈也是工程师。
Wǒ māmā yěshì gōngchéngshī.
หว่อ มะหม่า เหย่ ซื่อ กงเฉิงซือ
แม่ฉันก็เป็นวิศวกร

 

他不是工程师。
Tā bùshì gōngchéngshī.
ทา ปู๋ซื่อ กงเฉิงซือ
เขาไม่ใช่วิศวกร

 

这里有工程师吗?
Zhè li yǒu gōngchéngshī ma?
เจ้อ หลี โหย่ว กงเฉิงซือ มะ
ที่นี่มีวิศวกรไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก