อาหารจีน ภาษาจีน

中国菜

Zhōngguócài

จงกั๋วช่าย

อาหารจีน

ตัวอย่างประโยค

我喜欢吃中国菜。
wǒ xǐhuān chī Zhōngguócài.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ จงกั๋วช่าย
ฉันชอบกินอาหารจีน

 

妈妈不喜欢吃中国菜。
Māmā bù xǐhuān chī Zhōngguócài。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ จงกั๋วช่าย
แม่ไม่ชอบกินอาหารจีน

 

这里有中国菜卖吗?
Zhè li yǒu Zhōngguócài mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว จงกั๋วช่าย ม่าย มะ
ที่มีอาหารจีนขายไหม

 

这里的中国菜很好吃。
Zhèlǐ de Zhōngguócài hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ จงกั๋วช่าย เหิน ห่าว ชรือ
อาหารจีนที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃中国菜。
Wǒmen Zhōngguócài chī Zhōngguócài.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ จงกั๋วช่าย
อาหารเช้าพวกเรากินอาหารจีน

 

你要中国菜吗?
Nǐ yào Zhōngguócài ma?
หนี่ เย่า จงกั๋วช่าย มะ
คุณเอาอาหารจีนไหม

 

我不要中国菜。
Wǒ bùyào Zhōngguócài.
หว่อ ปู๋ เย่า จงกั๋วช่าย
ฉันไม่เอาอาหารจีน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก