รองเท้าแตะ ภาษาจีน

拖鞋

tuōxié

ทัวเสีย

รองเท้าแตะ

ตัวอย่างประโยค

 

这里有拖鞋卖吗?
Zhè li yǒu tuōxié mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ทัวเสีย ม่าย มะ
ที่นี่มีรองเท้าแตะขายไหม

 

我没有拖鞋。
Wǒ méiyǒu tuōxié.
หว่อ เหมยโหย่ว ทัวเสีย
ฉันไม่มีรองเท้าแตะ

 

这里的拖鞋卖完了。
Zhèlǐ de tuōxié mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ทัวเสีย ม่าย หวานเลอ
รองเท้าแตะที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的拖鞋好漂亮。
Nǐ de tuōxié hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ทัวเสีย ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
รองเท้าแตะคุณสวยมาก

 

他刚买新拖鞋。
Tā gāng mǎi xīn tuōxié.
ทา กาง หม่าย ซิน ทัวเสีย
เขาเพิ่งซื้อรองเท้าแตะ

 

我借一下你的拖鞋。
Wǒ jiè yīxià nǐ de tuōxié.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ทัวเสีย
ฉันขอยืมรองเท้าแตะเธอหน่อย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก