คุณชอบกินอะไร ภาษาจีน

你喜欢吃什么?
Nǐ xǐhuān chī shénme?
หนี สี่ฮวาน ชรือ เสินเมอ
คุณชอบกินอะไร

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

我喜欢吃面条。
wǒ xǐhuān chī miàntiáo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เมี่ยนเถียว
ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยว

 

我喜欢吃面包。
Wǒ xǐhuān chī miànbāo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เมี่ยนเปา
ฉันชอบกินซาลาเปา

 

我喜欢吃泰国菜。
Wǒ xǐhuān chī tàiguó cài.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ไท่กั๋วช่าย
ฉันชอบกินอาหารไทย

 

我喜欢吃芒果。
Wǒ xǐhuān chī mángguǒ.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ หมางกั่ว
ฉันชอบกินมะม่วง

 

我喜欢吃苹果。
Wǒ xǐhuān chī píngguǒ.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ผิงกั่ว
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล

 

我喜欢吃炒饭。
Wǒ xǐhuān chī chǎofàn.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เฉ่าฟ่าน
ฉันชอบกินข้าวผัด

 

我喜欢吃火锅。
Wǒ xǐhuān chī huǒguō.
หวอ สี่ฮวานชรือ หั่วกัว
ฉันชอบกินสุกี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก