คุณชอบไหม ภาษาจีน

你喜欢吗?
Nǐ xǐhuān ma?
หนี สี่ฮวาน มะ
คุณชอบไหม

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

我不喜欢。
Wǒ bù xǐhuān.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน
ฉันไม่ชอบ

 

我很喜欢。
Wǒ hěn xǐhuān.
หวอ เหิ่น สี่ฮวาน
ฉันชอบมาก

 

我喜欢那个。
Wǒ xǐhuān nàgè.
หวอ สี่ฮวาน เจ้อเก้อ
ฉันชอบอันนั้น

 

我不喜欢这个。
Wǒ bù xǐhuān zhège.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน เจ้อเก้อ
ฉันไม่ชอบอันนี้

 

我超喜欢这个。
Wǒ chāo xǐhuān zhège.
หว่อ เชา สี่ฮวาน เจ้อเก้อ
ฉันชอบอันนี้มากจริงๆ

 

我不知道。
Wǒ bù zhīdào.
หว่อ ปู้ จือเต้า
ฉันไม่รู้

 

这个很好。
Zhège hěn hǎo.
เจ้อเก้อ เหิน ห่าว
อันนี้ดีมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก