คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด4

คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด4
反义词

   [chū ชู]  ต้น
   [dǐ ตี่]  ปลาย

.

穿   [chuān ชวาน]  สวม
   [tuō ทัว]  ถอด

.

   [lěng เหลิ่ง]  หนาว
   [rè เยร่อ]  ร้อน

.

闲   [xián เสียน]  ว่าง
   [máng หมาง]  ยุ่ง

.

暗   [àn อ้าน]  มืด
   [míng หมิง]  สว่าง

.

饿   [è เอ้อ]  หิว
   [bǎo เป่า]  อิ่ม

.

内   [nèi เน่ย]  ใน
   [wài ว่าย]  นอก

.

   [shēn เซิน]  ลึก
   [qiǎn เฉี่ยน]  ตื้น

.

清洁   [qīng jié ชิง เจี๋ย]  สะอาด
肮脏   [āng zāng อาง จาง]  สกปรก

.

成功   [chéng gōng เฉิง กง]  สำเร็จ
失败   [shī bài ซือ ป้าย]  ล้มเหลว

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก