คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด5

คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด5

反义词

小心   [xiǎo xīn เสี่ยว ซิน]  ระมัดระวัง
粗心   [cū xīn ชู ซิน]  ประมาท
.
容易   [róng yì หรง อี้]  ง่าย
困难   [kùn nán คุ่น หนาน]  ยาก
.
开始   [kāi shǐ คาย สื่อ]  เริ่มต้น
结束   [jié shù เจี๋ย ซู่]  สิ้นสุด
.
胜利   [shèng lì เซิ่ง ลี่]  ชนะ
失败   [shī bài ซือ ป้าย]  แพ้
.
赞美   [zàn měi จ้าน เหม่ย]  ชมเชย
贬责   [biǎn zé เปี่ยน เจ๋อ]  ตำหนิ
.
愚笨   [yú bèn หยี เปิ้น]  โง่เขลา
聪明   [cōng míng ชง หมิง]  ฉลาด
.
安全   [ān quán อาน ฉวน]  ปลอดภัย
危险   [wēi xiǎn เวย เสี่ยน]  อันตราย
.
如愿   [rú yuàn หรู เยี่ยน]  สมหวัง
失望   [shī wàng ซือ ว่าง]  ผิดหวัง
.
漂亮   [piào liàng เพี่ยว เลี่ยง]  สวย
难看   [nán kàn หนาน ค่าน]  ขี้เหร่
.
简单   [jiǎn dān เจี่ยน ตาน]  เรียบง่าย
复杂   [fù zá ฟู่ จ๋า]  ซับซ้อน

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก