10วลีภาษาจีน ขี้เกียจจะ… 懒得….

10วลีภาษาจีน ขี้เกียจจะ… 懒得….

懒得说话
Lǎndé shuōhuà
( หล่าน เตอ ซัว ฮว่า )
ขี้เกียจจะพูด

.

懒得工作
Lǎndé gōngzuò
( หล่าน เตอ กง จั้ว )
ขี้เกียจจะทำงาน

.

懒得去听
Lǎndé qù tīng
( หล่าน เตอ ชวี่ ทิง )
ขี้เกียจจะไปฟัง

.

懒得解释
Lǎndé jiěshì
( หล่าน เตอ เจี่ย ซื่อ )
ขี้เกียจจะอธิบาย

.

懒得出门
Lǎndé chūmén
( หล่าน เตอ ชู เหมิน )
ขี้เกียจจะออกจากบ้าน

.

懒得理你
Lǎndé lǐ nǐ
( หล่าน เตอ หลี หนี่ )
ขี้เกียจจะยุ่งกับคุณ

.

懒得化妆
Lǎndé huàzhuāng
( หล่าน เตอ ฮว่า จวง )
ขี้เกียจจะแต่งหน้า

.

懒得学习
Lǎndé xuéxí
( หล่าน เตอ เสวียสี )
ขี้เกียจจะเรียน

.

懒得做饭
Lǎndé zuò fàn
( หล่าน เตอ จั้ว ฟ่าน )
ขี้เกียจจะทำกับข้าว

.

懒得去管
Lǎndé qù guǎn
( หล่าน เตอ ชวี่ กว่าน )
ขี้เกียจจะไปจัดการ

.

ที่มาเนื้อหาhttps://www.facebook.com/click7club/

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก