ประโยคภาษาจีน ที่ใช้ในร้านสะดวกซื้อ

ประโยคภาษาจีน ที่ใช้ในร้านสะดวกซื้อ

欢迎光临
Huānyíng guānglín
(ฮวน หยิง กวาง หลิน )
ยินดีต้อนรับ
.
您要买什么?
Nín yào mǎi shénme
(หนิน เย่า หม่าย เสินเมอ )
รับอะไรดีครับ
.
要为您打开吗?
Yào wèi nín dǎ kāi ma?
(เย่า เว่ย หนิน ต่า คาย มะ )
เปิดขวดไหมครับ
.
要加热吗?
Yào jiā rè ma?
(เย่า เจีย เยร่อ มะ)
เวฟไหมครับ
.
要不要装袋子?
Yào bùyào zhuāng dàizi?
(เย่า ปู๋ เย่า จวง ไต้ จื่อ)
ใส่ถุงไหมครับ
.
要,谢谢
Yào, xièxie
(เย่า เซี่ยเซีย )
เอาครับ,ขอบคุณครับ
.
不要,谢谢
Bùyào, xièxie
(ปู้ เย่า เซี่ย เซีย )
ไม่เอาครับ,ขอบคุณครับ
.
给您找零
gěi nín zhǎo líng
(เก่ย หนิน เจ่า หลิง )
รับเงินทอนด้วยครับ
.
谢谢。欢迎再次光临
xiè xie 。huān yíng zài cì guāng lín
(เซี่ย เซี่ย ฮวนหยิง จ้าย ชื่อ กวาง หลิน)
ขอบคุณครับ โอกาสหน้าเชิญใหม่

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก