10ประโยคจีน ไว้คุยกับคนชอบสาย

10ประโยคจีน ไว้คุยกับคนชอบสาย

10ประโยคนี้คุณสามารถนำไปใช้คุยกับเพื่อนที่ชอบมาสายบ่อยๆที่ไม่ชอบมาตามนัด

快到了吗?
Kuài dàole ma?
( คว่าย เต้า เลอ มา )
ใกล้ถึงหรือยัง

.

怎么才来?
Zěnme cái lái?
( เจิ่นเมอ ฉาย ไหล )
ทำไมเพิ่งมา

.

别说借口
Bié shuō jièkǒu
( เปี๋ย ซัว เจี้ย โข่ว )
อย่ามาอ้าง

.

又迟到了。
Yòu chídào le.
( โย่ว ฉือ เต้า เลอ )
สายอีกแล้ว

.

还要等多久?
Hái yào děng duōjiǔ?
( ไห เย่า เติ่ง ตัว จิ่ว )
ต้องรออีกนานแค่ไหน

.

等你半天了。
Děng nǐ bàntiān le.
( เติง หนี่ ป้าน เทียน เลอ )
รอคุณนานมากแล้ว

.

我早就到了。
Wǒ zǎo jiù dàole.
( หวอ เจ่า จิ้ว เต้า เลอ )
ฉันถึงตั้งนานแล้ว

.

你赶紧来。
Nǐ gǎnjǐn lái.
( หนี่ ก๋านจิ่น ไหล )
คุณรีบมาเลย

.

终于来了
Zhōngyú lái le
( จง หยี ไหล เลอ )
ในที่สุดก็มา

.

不想再等了。
Nǐ gānjìng lái.
( หนี่ ก๋านจิ่ง ไหล )
ไม่อยากรออีกแล้ว

.

ที่มาเนื้อหาhttps://www.facebook.com/click7club/

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก