10ประโยคภาษาจีน ฉันยัง….我还…..

10ประโยคภาษาจีน ฉันยัง….我还…..

10ประโยคภาษาจีนที่ใช้คำว่า还 ยัง

.

我还没说。
Wǒ hái méi shuō.
(หว่อ ไห เหมย ซัว)
ฉันยังไม่ได้พูด

.

我还年轻
Wǒ hái niánqīng.
(หว่อ ไห เหนียนชิง)
ฉันยังวัยรุ่น

.

我还没有。
Wǒ hái méiyǒu.
(หว่อ ไห เหมย โหย่ว)
ฉันยังไม่มี

.

我还不明白。
Wǒ hái bù míngbái.
(หว่อ ไห ปู้ หมิงไป๋)
ฉันยังไม่เข้าใจ

.

我还爱他。
Wǒ hái ài tā.
(หว่อ ไห อ้าย ทา)
ฉันยังรัก

.

我还有。
Wǒ hái yǒu.
(หว่อ ไห โหย่ว)
ฉันยังมี

.

我还好。
Wǒ hái hǎo.
(หว่อ ไห ห่าว)
ฉันยังโอเค

.

我还要。
Wǒ hái yào.
(หว่อ ไห เย่า)
ฉันยังต้องการ

.

我还不知道。
Wǒ hái bù zhīdào.
(หว่อ ไห ปู้ จือเต้า)
ฉันยังไม่รู้

.

我还在想他。
Wǒ hái zài xiǎng tā.
(หว่อ ไห จ้าย เสี่ยง ทา)
ฉันยังคิดถึงเขาอยู่

.

ที่มาเนื้อหาhttps://www.facebook.com/click7club/

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก