คุณกินข้าวหรือยัง ภาษาจีน

你吃饭了吗?
Nǐ chī fàn le ma?
หนี่ ชรือ ฟ่าน เลอ มะ
คุณกินข้าวหรือยัง

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

我不吃饭。
wǒ bù chīfàn.
หว่อ ปู้ ชรือ ฟ่าน
ฉันไม่กินข้าว

 

我还没吃饭。
wǒ hái méi chīfàn.
หว่อ ไห เหมย ชรือ
ฉันยังไม่ได้กินข้าว

 

我不饿。
wǒ bù è.
หว่อ ปู๋ เอ้อ
ฉันไม่หิว

 

我们去吃饭吧。
wǒmen qù chīfàn ba.
หว่อ เมิน ชวี่ ชรือ ฟ่าน ปา
พวกเราไปกินข้าวกันเถอะ

 

你吃早饭了吗?
nǐ chī zǎo fàn le ma?

หนี่ ชรือ เจ่า ฟ่าน เลอ มะ
คุณกินข้าวเช้าหรือยัง

 

我还不饿。
wǒ hái bù è.
หว่อ ไห ปู๋ เอ้อ
ฉันยังไม่หิว

 

我吃了。
Wǒ chī le.
หว่อ ชรือ เลอ
ฉันกินแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก