คำกริยา ภาษาจีนพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่6

คำกริยาภาษาจีน

พร้อมตัวอย่างประโยค

ตอนที่6

  [ jiāo เจียว  ]  สอน

 

::ตัวอย่างประโยค::

你可以教我汉语吗?
Nǐ kě yǐ jiāo wǒ hàn yǔ ma?
หนี่ เขอ อี่ เจียว หว่อ ห้าน อวี่ มะ
คุณช่วยสอนภาษาจีนให้ฉันได้ไหม

   [ xué  เสวีย  ]  เรียน

 

::ตัวอย่างประโยค::

你学汉语多久了?
Nǐ xué hàn yǔ duō jiǔ le?
หนี่ เสวีย ห้าน อวี่ ตัว จิ่ว เลอ
คุณเรียนภาษาจีนนานเท่าไหร่แล้ว

 [ cāi ชาย ]  เดา

 

::ตัวอย่างประโยค::

你猜我是谁?
Nǐ cāi wǒ shì shéi?
หนี่ ชาย หว่อ ซื่อ เสย
คุณเดาซิว่าฉันเป็นใคร

[  bāng  ปาง ]  ช่วย

 

::ตัวอย่างประโยค::

谢谢你帮我。
Xiè xiè nǐ bāng wǒ.
เซี่ย เซี่ยะ หนี่ ปาง หว่อ
ขอบคุณที่ช่วยฉัน

工作  [  gōng zuò  กง จั้ว  ] ทำงาน

 

::ตัวอย่างประโยค::

我在北京工作。
Wǒ zài běi jīng gōng zuò.
หว่อ จ้าย เป่ย จิง กง จั้ว
ฉันทำงานที่ปักกิ่ง

等  [  děng  เติ่ง ] รอ

 

::ตัวอย่างประโยค::

他在外面等你。
Tā zài wài miàn děng nǐ.
ทา จ้าย ว่าย เมี่ยน เติ๋ง หนี่
เขาอยู่ข้างนอกรอคุณ

   [  pà พ่า  ]   กลัว

 

::ตัวอย่างประโยค::

你怕什么?
Nǐ pà shén me?
หนี่ พ่า เสิน เมอ
คุณกลัวอะไร

   [ gěi เก่ย ]   ให้

 

::ตัวอย่างประโยค::

他给我了一个苹果。
Tā gěi wǒ le yī gè píng guǒ.
ทา เก่ย หว่อ เลอ อี เก้อ ผิง กั่ว
เขาให้แอปเปิ้ลฉันหนึ่งผล

 [ wèn  เวิ่น ]   ถาม

 

::ตัวอย่างประโยค::

你问他了吗?
Nǐ wèn tā le ma?
หนี่ เวิ่น ทา เลอ มะ
คุณถามเขาหรือยัง

需要 [ ซวี เย่า xū yào ]   ต้องการ

 

::ตัวอย่างประโยค::

我需要你的帮助。
Wǒ xū yào nǐ de bāng zhù.
หว่อ ซวี เย่า หนี่ เตอ ปาง จู้
ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก