สนทนาจีนสั้น::同意 การเห็นด้วย

สนทนาจีนสั้น19

同意 การเห็นด้วย

A:你赞成这个方法吗?
Nǐ zànchéng zhège fāngfǎ ma?
(หนี่ จ้านเฉิง เจ้อเกอะ ฟางฝ่า มะ
คุณเห็นด้วยกับวิธีนี้ไหม
.
B:我赞成。
Wǒ zànchéng.
(หว่อ จ้าน เฉิง)
ฉันเห็นด้วย
.
A:太好了! 我们的想法一样呀。
Tài hǎole! Wǒmen de xiǎngfǎ yīyàng ya.
(ไท่ ห่าว เลอ หว่อเมิน เตอ เสียงฝ่า อี๋ย่าง ยา)
ดีมากเลย, ควาเห็นของเราตรงกันเลย
.
B:那我就按这个方法做。
Nà wǒ jiù àn zhège fāngfǎ zuò.
(น่า หว่อ จิ้ว อ้าน เจ้อเกอะ ฟางฝ่า จั้ว)
งั้นเราก็ทำตามวิธีนี้

คำศัพท์น่ารู้

.
方法   [fāngfǎ ฟางฝ่า]  วิธี
.
赞成   [zànchéng จ้านเฉิง]  เห็นด้วย
.
想法   [xiǎngfǎ เสียงฝ่า]  ความคิดเห็น
.
同意   [tóngyì โถงอี้]  เห็นด้วย
.
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก