ฉันไม่รู้ ภาษาจีน

我不知道。
Wǒ bù zhīdào.
หว่อ ปู้ จือ เต้า
ฉันไม่รู้

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

我也不知道。
wǒ yě bù zhīdào.
หว่อ เหย่ ปู้ จือ เต้า
ฉันก็ไม่รู้

 

你明白了吗?
nǐ míngbái le ma?
หนี่ หมิง ป๋าย เลอ มะ
คุณเข้าใจมั้ย

 

我知道了。
wǒ zhīdàole.
หว่อ จือ เต้า เลอ
ฉันรู้แล้ว

 

谁告诉你?
shéi gàosù nǐ?
เสย เก้า ซู่ หนี่
ใครบอกคุณ

 

我早就知道了。
wǒ zǎo jiù zhīdàole.
หวอ เจ่า จิ้ว จือ เต้า เลอ
ฉันรู้ตั้งนานแล้ว

 

我还不知道。
wǒ hái bù zhīdào.
หว่อ ไห ปู้ จือเต้า
ฉันยังไม่รู้

 

妈妈已经告诉我了。
māmā yǐjīng gàosù wǒ le.
มะหม่า อี จิง เก้าซู่ หว่อ เลอ
แม่บอกฉันแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก