รองเท้า ภาษาจีน

鞋子

xiézi

เสียจึ

รองเท้า

ตัวอย่างประโยค

 

这里的鞋子卖完了。
Zhèlǐ de xiézi mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เสียจึ ม่าย หวานเลอ
รองเท้าที่นี่ขายหมดแล้ว

 

这里有鞋子卖吗?
Zhè li yǒu xiézi mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เสียจึ ม่าย มะ
ที่นี่มีรองเท้าขายไหม

 

我没有鞋子。
Wǒ méiyǒu xiézi.
หว่อ เหมยโหย่ว เสียจึ
ฉันไม่มีรองเท้า

 

你的鞋子好漂亮。
Nǐ de xiézi hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เสียจึ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
รองเท้าคุณสวยมาก

 

他刚买新鞋子。
Tā gāng mǎi xīn xiézi.
ทา กาง หม่าย ซิน เสียจึ
เขาเพิ่งซื้อรองเท้า

 

我借一下你的鞋子。
Wǒ jiè yīxià nǐ de xiézi.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เสียจึ
ฉันขอยืมรองเท้าเธอหน่อย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก