ฉันไม่ใช่คนจีน ภาษาจีน

.

我不是中国人。
Wǒ bùshì zhōngguórén.
หว่อ ปู๋ ซื่อ จงกั๋ว เหริน
ฉันไม่ใช่คนจีน

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

我是中国人。
Wǒ shì zhōngguó rén.
หว่อ ซื่อ จงกั๋วเหริน
ฉันเป็นคนจีน

 

我是泰国人。
Wǒ shì tàiguó rén.
หว่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน
ฉันเป็นคนไทย

 

我不是泰国人。
Wǒ bùshì tàiguó rén.
หว่อ ปู๋ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน
ฉันไม่ใช่คนไทย

 

你是哪国人?
Nǐ shì nǎ guó rén?
หนี่ ซื่อ หน่าร์ กั๋ว เหริน
คุณคือคนชาติไหน

 

我是美国人。
Wǒ shì měiguó rén.
หว่อ ซื่อ เหม่ย กั๋ว เหริน
ฉันเป็นคนอเมริกัน

 

我是法国人。
Wǒ shì fàguó rén.
หว่อ ซื่อ ฝ่ากั๋ว เหริน
ฉันเป็นคนฝรั่งเศส

 

我是韩国人。
Wǒ shì hánguó rén.
หว่อ ซื่อ หานกั๋ว เหริน
ฉันเป็นคนเกาหลี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก