คุณคือใคร ภาษาจีน

你是谁?
Nǐ shì shéi?
หนี่ ซื่อ เสย
คุณคือใคร

ตัวอย่างประโยคอื่น

我是明明的哥哥。
Wǒ shì míngmíng de gēgē.
หว่อ ซื่อ หมิงหมิง เตอ เกอเกอะ
ฉันคือพี่ชายของหมิงหมิง

 

我是小红的姐姐。
Wǒ shì xiǎo hóng de jiějiě.
หว่อ ซื่อ เสี่ยว หง เตอ เจี่ยเจีย
ฉันคือพี่สาวของเสี่ยวหง

 

他是你的老师。
Tā shì nǐ de lǎoshī.
ทา ซื่อ หนี่ เตอ เหล่าซือ
เขาเป็นครูของคุณ

 

我是你的爸爸。
Wǒ shì nǐ de bàba.
หว่อ ซื่อ หนี่ เตอ ป้าป่ะ
ฉันเป็นพ่อของเธอ

 

我是你的朋友。
Wǒ shì nǐ de péngyǒu.
หว่อ ซื่อ หนี่ เตอ เผิงโหย่ว
ฉันเป็นเพื่อนของเธอ

 

我是你的同学。
Wǒ shì nǐ de tóngxué.
หว่อ ซื่อ หนี่ เตอ ถงเสวีย
ฉันคือเพื่อนนักเรียนของเธอ

 

我是你的爷爷。
Wǒ shì nǐ de yéyé.
หว่อ ซื่อ หนี่ เตอ เย๋เหย่
ฉันคือปู่ของเธอ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก