ฉันเป็นครู ภาษาจีน

我是老师。
Wǒ shì lǎoshī.
หว่อ ซื่อ เหล่าซือ
ฉันเป็นครู

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

你做什么工作?
Nǐ zuò shénme gōngzuò?
หนี่ จั้ว เสินเมอ กงจั้ว
คุณทำงานอะไร

 

你是老师吗?
Nǐ shì lǎoshī ma?
หนี่ ซื่อ เหล่าซือ มะ
คุณคือครูใช่ไหม

 

我不是老师。
Wǒ bù shì lǎoshī.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เหล่าซือ
ฉันไม่ใช่ครู

 

你在哪里教书?
Nǐ zài nǎlǐ jiāoshū?
หนี่ จ้าย หนาหลี่ เจียวซู
คุณสอนหนังสืออยู่ทีไหน

 

我在曼谷学校教书。
Wǒ zài màngǔ xuéxiào jiāoshū.
หว่อ จ้าย ม่านกู่ เสวียเซี่ยว เจียว ซู
ฉันสอนหนังสือที่โรงเรียนกรุงเทพ

 

他是校长。
Tā shì xiàozhǎng.
ทา ซื่อ เซี่ยว จ่าง
เขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

我想当老师。
Wǒ xiǎng dāng lǎoshī.
หว่อ เสี่ยง ตาง เหล่าซือ
ฉันอยากเป็นครู

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก