พิซซ่า ภาษาจีน

比萨饼

bǐsàbǐng

ปี่ซ่าปิ่ง

พิซซ่า

ตัวอย่างประโยค

这里有比萨饼卖吗?
Zhè li yǒu bǐsàbǐng mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ปี่ซ่าปิ่ง ม่าย มะ
ที่มีพิซซ่าขายไหม

 

我不要比萨饼。
Wǒ bùyào bǐsàbǐng.
หว่อ ปู๋ เย่า ปี่ซ่าปิ่ง
ฉันไม่เอาพิซซ่า

 

我喜欢吃比萨饼。
wǒ xǐhuān chī bǐsàbǐng.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ปี่ซ่าปิ่ง
ฉันชอบกินพิซซ่า

 

我们早餐吃比萨饼。
Wǒmen bǐsàbǐng chī bǐsàbǐng.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ ปี่ซ่าปิ่ง
อาหารเช้าพวกเรากินพิซซ่า

 

这里的比萨饼很好吃。
Zhèlǐ de bǐsàbǐng hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ปี่ซ่าปิ่ง เหิน ห่าว ชรือ
พิซซ่าที่นี่อร่อยมาก

 

妈妈不喜欢吃比萨饼。
Māmā bù xǐhuān chī bǐsàbǐng。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ปี่ซ่าปิ่ง
แม่ไม่ชอบกินพิซซ่า

 

你要比萨饼吗?
Nǐ yào bǐsàbǐng ma?
หนี่ เย่า ปี่ซ่าปิ่ง มะ
คุณเอาพิซซ่าไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก