ไส้กรอก ภาษาจีน

香肠

xiāngcháng

เซียงฉาง

ไส้กรอก

ตัวอย่างประโยค

妈妈不喜欢吃香肠。
Māmā bù xǐhuān chī xiāngcháng。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เซียงฉาง
แม่ไม่ชอบกินไส้กรอก

 

这里有香肠卖吗?
Zhè li yǒu xiāngcháng mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เซียงฉาง ม่าย มะ
ที่มีไส้กรอกขายไหม

 

我不要香肠。
Wǒ bùyào xiāngcháng.
หว่อ ปู๋ เย่า เซียงฉาง
ฉันไม่เอาไส้กรอก

 

我喜欢吃香肠。
wǒ xǐhuān chī xiāngcháng.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เซียงฉาง
ฉันชอบกินไส้กรอก

 

这里的香肠很好吃。
Zhèlǐ de xiāngcháng hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ เซียงฉาง เหิน ห่าว ชรือ
ไส้กรอกที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃香肠。
Wǒmen xiāngcháng chī xiāngcháng.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ เซียงฉาง
อาหารเช้าพวกเรากินไส้กรอก

 

你要香肠吗?
Nǐ yào xiāngcháng ma?
หนี่ เย่า เซียงฉาง มะ
คุณเอาไส้กรอกไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก