บทความจีนสั้น 道歉 ขอโทษ

บทความจีนสั้น

道歉 ขอโทษ

我有一个朋友,她的名字叫露西,我在四岁的时候就认识了她,她是我最好的朋友。有时候我们会为一些小事争吵,谁也不想要道歉,然后我们几天也不说话。我很害怕我们的友谊会失去,所以我总是第一个道歉。现在我们学着去理解彼此。

ฉันมีเพื่อนหนึ่งคน เธอชื่อลูซี่ ฉันรู้จักเธอตอนฉันอายุสี่ขวบ เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน บางครั้งเราทะเลาะกันเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และไม่มีใครอยากขอโทษ จากนั้นเราก็ไม่คุยกันสองสามวัน ฉันกลัวว่าความเป็นเพื่อนของเราจะเสียไป ดังนั้นฉันจึงเป็นคนแรกที่ขอโทษเสมอ ตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจกัน

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

 

我有一个朋友
Wǒ yǒu yīgè péngyǒu
ฉันมีเพื่อนหนึ่งคน

 

她的名字叫露西
tā de míngzì jiào lù xī
เธอชื่อลูซี่

 

我在四岁的时候就认识了她
wǒ zài sì suì de shíhòu jiù rènshíle tā
ฉันรู้จักเธอตอนฉันอายุสี่ขวบ

 

她是我最好的朋友
tā shì wǒ zuì hǎo de péngyǒu
เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

 

有时候我们会为一些小事争吵
Yǒu shíhòu wǒmen huì wéi yīxiē xiǎoshì zhēngchǎo
บางครั้งเราทะเลาะกันเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

 

谁也不想要道歉
shéi yě bùxiǎng yào dàoqiàn
ไม่มีใครอยากขอโทษ

 

然后我们几天也不说话
ránhòu wǒmen jǐ tiān yě bù shuōhuà
จากนั้นเราก็ไม่คุยกันสองสามวัน

 

我很害怕我们的友谊会失去
Wǒ hěn hàipà wǒmen de yǒuyì huì shīqù
ฉันกลัวว่าความเป็นเพื่อนของเราจะเสียไป

 

所以我总是第一个道歉
suǒyǐ wǒ zǒng shì dì yī gè dàoqiàn
ดังนั้นฉันจึงเป็นคนแรกที่ขอโทษเสมอ

 

现在我们学着去理解彼此
Xiànzài wǒmen xuézhe qù lǐjiě bǐcǐ.
ตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจกัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก