จังหวัดสิงห์บุรี ภาษาจีน

信武里府

Xìnwǔlǐfǔ

ซิ่นอู๋หลี่ฝู่

จังหวัดสิงห์บุรี 

ตัวอย่างประโยค

信武里府在泰国中部。
Xìnwǔlǐfǔ zài tàiguó zhōngbù.
ซิ่นอู๋หลี่ฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ภาคกลางของไทย

 

我家在信武里府。
Wǒ jiā zài Xìnwǔlǐfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ฝู พี ฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดสิงห์บุรี

 

妈妈下个月去信武里府。
Māmā xià gè yuè qù Xìnwǔlǐfǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ ซิ่นอู๋หลี่ฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดสิงห์บุรี

 

他没去过信武里府。
Tā méi qùguò Xìnwǔlǐfǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว ซิ่นอู๋หลี่ฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดสิงห์บุรี

 

我喜欢信武里府。
Wǒ xǐhuān Xìnwǔlǐfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ฝูพี่ฝู่
ฉันชอบจังหวัดสิงห์บุรี

 

我是信武里府人。
Wǒ shì Xìnwǔlǐfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ซิ่นอู๋หลี่ฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก