สุภาษิตจีน-ไทย10 汉泰熟语

สุภาษิตไทย-จีน 10

汉泰熟语

รวมสุภาษิตจีนและไทยที่มีความหมายเหมือนกัน

有眼无珠
Yǒu yǎn wú zhū
(โหยว เหยี่ยน อู๋ จู )
มีตาหามีแววไม่

<<———————->>

空中楼阁
Kōng zhōng lóu gé
(คง จง โหลว เก๋อ)
สร้างวิมานในอากาศ

<<———————->>

一日之长
Yī rì zhī cháng
(อี๋ รื่อ จือ ฉาง)
อาบน้ำร้อนมาก่อน

<<———————->>

以卵投石
Yǐ luǎn tóu shí
(อี๋ หล่วน โถว สือ)
เอาไข่กระทบหิน

<<———————->>

惹火烧身
Rě huǒ shāo shēn
(เร่อ หัั่ว เซา เซิน)
หาเหาใส่หัว

<<———————->>

草率办事
Cǎo shuài bàn shì
(เฉ่า ซว่าย ป้าน ซื่อ)
สุกเผาเอากิน

<<———————->>

铁石心肠
Tiě shí xīn cháng
(เถี่ย สือ ซิน ฉาง)
ใจไม้ไส้ระกำ

<<———————->>

日久生情
Rì jiǔ shēng qíng
(รื่อ จิ่ว เซิง ฉิง)
ขี้ผึ้งรนไฟ

<<———————->>

恨之入骨
Hèn zhī rù gǔ
(เหิ่น จือ รู่ กู่)
เกลียดเข้ากระดูกดำ

<<———————->>

循规蹈矩
Xún guī dào jǔ
( สวิน กุย เต้า จวี่)
เข้าทางตรอก ออกทางประตูู

<<———————->>

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก