คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่5 动词

คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่4 动词

   [kǎo เข่า]  ย่าง
.
   [kǎn ข่าน]  ฟัน
.
   [wěn เหวิ่น]  จูบ
.
   [diào เตี้ยว]  ตก
.
   [tǔ ถู่]  คาย
.
游泳  [yóuyǒng โหยวโหย่ง] ว่ายน้ำ
.
做梦  [zuòmèng จั้วเมิ่ง] ฝัน
.
跳舞  [tiàowǔ เที่ยวอู่] เต้นรำ
.
喜欢  [xǐhuān สี่ฮวน] ชอบ
.
认识  [rènshì เริ่นสื่อ] รู้จัก
.
告诉  [gàosù เก้าซู่] บอก
.
需要  [xūyào ซูเย่า] ต้องการ
.
开始  [kāishǐ คายสื่อ] เริ่มต้น
.
准备  [zhǔnbèi จุ่นเป้ย] เตรียมพร้อม
.
洗澡  [xǐ zǎo สีเจ่า] อาบน้ำ
.
打鼾  [dǎhān ต่าฮาน] กรน
.
睡觉  [shuìjiào ซุ่ยเจี้ยว] นอน
.
刷牙  [shuāyá ซวา หยา] แปลงฟัน
.
点头  [diǎntóu เตี่ยนโถว] พยักหน้า
.
合十  [héshí เหอสือ] พนมมือ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก