คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด1

10คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด1

  [dà ต้า]  ใหญ่
  [xiǎo เสี่ยว]  เล็ก
.
  [bái ป๋าย]  ขาว
黑  [hēi เฮย]  ดำ
.
  [qù ชวี่]  ไป
  [lái ไหล]  มา
.
  [jìn จิ้น]  เข้า
出  [chū ชู]  ออก
.
  [jìn จิ้น]  ใกล้
  [yuǎn เหยี่ยน]  ไกล
.
  [cháng ฉาง]  ยาว
  [duǎn ต่วน]  สั้น
.
  [pàng พ่าง]  อ้วน
  [shòu โซ่ว]  ผอม
.
  [gān กาน]  แห้ง
湿  [shī ซือ]  เปียก
.
  [qián เฉียน]  หน้า
  [hòu โฮ่ว]  หลัง
.
  [zhēn เจิน]  จริง
  [jiǎ เจี่ย]  ปลอม

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก