คำกริยา ภาษาจีนพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่1

คำกริยาภาษาจีน

พร้อมตัวอย่างประโยค

ตอนที่1

1.聊天 [ liáo tiān เหลียวเทียน] พูดคุย

 

::ตัวอย่างประโยค::

和你聊天很开心。

Hé nǐ liáo tiān hěn kāi xīn.

เหอ หนี่ เหลียว เทียน เหิ่น คาย ซิน

คุยกับคุณมีความสุขมาก

2.还  [ huán ฮว๋าน ] คืน

 

::ตัวอย่างประโยค::

我要去图书馆还书。

Wǒ yào qù tú shū guǎn huán shū.

หว่อ เย่า ชวี่ ถู ซู กว่าน ฮว๋าน ซู

ฉันอยากไปคืนหนังสือที่ห้องสมุด

3.说  [ shuō ซัว ] พูด

 

::ตัวอย่างประโยค::

他和你说什么了?

Tā hé nǐ shuō shén me le?

ทา เหอ หนี่ ซัว เสิน เมอ เลอ

เธอกับเขาพูดอะไรกันเหรอ

4.痛 [ tòng โท้ง ] ปวด  

 

::ตัวอย่างประโยค::

我头痛。

Wǒ tóu tòng.

หว่อ โถว โท้ง

ฉันปวดหัว

5.亲  [ qīn ชิน ]   จูบ  

 

::ตัวอย่างประโยค::

妈妈亲了小宝宝。

Mā mā qīn le xiǎo bǎo bǎo.

มะ หม่า ชิน เลอ เสียว เป่า เปา

แม่จูบเด็กน้อย

6.种   [ zhòng จ้ง ]   ปลูก

 

::ตัวอย่างประโยค::

我种了很多花。

Wǒ zhòng le hěn duō huā.

หว่อ จ้ง เลอ เหิ่น ตัว ฮวา

ฉันปลูกดอกไม้จำนวนมาก

7.约会  [ yuē huì  เยว ฮุ่ย ]   นัดหมาย, เดท

 

::ตัวอย่างประโยค::

他们在约会。

Tā men zài yuē huì.

ทา เมิน จ้าย เยว ฮุ่ย

พวกเขากำลังเดทกัน

8.分手 [ fēn shǒu  เฟิน โส่ว ]   เลิกกัน

 

::ตัวอย่างประโยค::

他们为什么分手了?

Tā men wèi shén me fēn shǒu le?

ทา เมิน เว่ย เสิน เมอ เฟิน โส่ว เลอ

ทำไมพวกเขาเลิกกัน

9.结婚 [ jié hūn  เจี๋ย ฮุน ]  แต่งงาน

 

::ตัวอย่างประโยค::

我们下个月结婚。

Wǒ men xià gè yuè jié hūn.

หว่อ เมิน เซี่ย เก้อ เยว่ เจี๋ย ฮุน

พวกเราแต่งงานเดือนหน้า

10.离婚  [ lí hūn หลี ฮุน ]  หย่า

 

::ตัวอย่างประโยค::

他们已经离婚了。

Tā men yǐ jīng lí hūn le.

ทา เมิน อี่ จิง หลี ฮุน เลอ

พวกเขาอย่ากันแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก