ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน

ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน

办公用品 [bàngōngyòngpǐn] ของใช้สำนักงาน

ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่

1ศัพท์จีน เครื่องถ่ายเอกสาร

复印机 [fùyìnjī ฟู่อิ้นจี] เครื่องถ่ายเอกสาร

2ศัพท์จีน เครื่องปริ้น

打印机 [dǎyìnjī ต่าอิ้นจี] เครื่องปริ้น

3ศัพท์จีน คอมพิวเตอร์

电脑 [diànnǎo เตี้ยนเหน่า] คอมพิวเตอร์

4ศัพท์จีน เครื่องแฟกซ์

传真机  [chuánzhēnji ฉวนเจินจี] แฟกซ์

5ศัพท์จีน โทรศัพท์

电话 [diànhuà เตี้ยนฮว่า] โทรศัพท์

6ศัพท์จีน เครื่องคิดเลข

计算器 [jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่ ] เครื่องคิดเลข

7ศัพท์จีน เทปใส

透明胶带 [tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้] เทปใส

8ศัพท์จีน แม็กเย็บกระดาษ

订书机 [dìng shū jī ติ้งซูจี] แม็ก

9ศัพท์จีน ลูกแม็ก

订书针 [dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน] ลูกแม็ก

10ศัพท์จีน ตู้เอกสาร

文件柜 [wénjiàn guì เหวินเจี้ยนกุ้ย] ตู้เอกสาร

11ศัพท์จีน กล่องตัดใส่เอกสาร

文件栏 [wénjiàn lán เหวินเจี้ยนหลาน] กล่องตัดใส่เอกสาร

12ศัพท์จีน ถาดใส่เอกสาร

文件盘 [wénjiàn pán เหวินเจี้ยนผาน] ถาดใส่เอกสาร

13ศัพท์จีน ตัวเจาะรู

打孔机 [dǎ kǒng jī ต๋าโข่งจี] ตัวเจาะรู

14ศัพท์จีน คลิปหนีบกระดาษ

长尾夹 [chángwěi jiā ฉางเหว่ยเจีย] คลิปหนีบกระดาษ

15ศัพท์จีน ลวดเสียบกระดาษ

回形针 [huíxíngzhēn หุยสิงเจิน] ลวดเสียบกระดาษ

16ศัพท์จีน มีดคัตเตอร์

美工刀 [měigōngdāo เหม่ยกงเตา] มีดคัตเตอร์

17ศัพท์จีน แฟ้มเอกสาร

文件夹 [wénjiànjiā เหวินเจี้ยนเจีย] แฟ้มเอกสาร

18ศัพท์จีน ซองใส่เอกสาร

文件袋 [wénjiàn dài เหวินเจี้ยนไต้] ซองใส่เอกสาร

19ศัพท์จีน เครื่องเคลือบบัตร

塑封机 [sùfēng jī ซู่เฟิงจี] เครื่องเคลือบบัตร

20ศัพท์จีน ลิ้นแฟ้ม

装订夹 [zhuāngdìng jiā จวงติ้งเจีย] ลิ้นแฟ้ม

25ศัพท์จีน ปากกา

[bǐ ปี่] ปากกา

26ศัพท์จีน ดินสอ

铅笔 [qiānbǐ เซียนปี่] ดินสอ

27ศัพท์จีน ปากกาไวท์บอร์ด

记号笔 [jìhào bǐ จี้ฮ้าวปี่] ปากกาไวท์บอร์ด

28ศัพท์จีน กระดาษA4

A4纸  [A sìzhǐ เอซื่อจื่อ] กระดาษA4

29ศัพท์จีน เทปกาวสองหน้า

双面胶 [shuāng miàn jiāo ซวงเมี้ยนเจียว] เทปกาวสองหน้า

ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก