ชุดกี่เพ้า ภาษาจีน

旗袍

qípáo

ฉีเผา

ชุดกี่เพ้า

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我没有旗袍。
Wǒ méiyǒu qípáo.
หว่อ เหมยโหย่ว ฉีเผา
ฉันไม่มีกี่เพ้า

 

我借一下你的旗袍。
Wǒ jiè yīxià nǐ de qípáo.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ฉีเผา
ฉันขอยืมกี่เพ้าเธอหน่อย

 

你的旗袍好漂亮。
Nǐ de qípáo hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ฉีเผา ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กี่เพ้าคุณสวยมาก

 

这里有旗袍卖吗?
Zhè li yǒu qípáo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ฉีเผา ม่าย มะ
ที่นี่มีกี่เพ้าขายไหม

 

这里的旗袍卖完了。
Zhèlǐ de qípáo mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ฉีเผา ม่าย หวานเลอ
กี่เพ้าที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新旗袍。
Tā gāng mǎi xīn qípáo.
ทา กาง หม่าย ซิน ฉีเผา
เขาเพิ่งซื้อกี่เพ้า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก