จังหวัดหนองคาย ภาษาจีน

廊開府

Lángkāifǔ
หลางไคฝู่

จังหวัดหนองคาย

ตัวอย่างประโยค

你是廊開府人吗?
Nǐ shì Lángkāifǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ หลางไคฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนหนองคายใช่ไหม

 

廊開府有商场吗?
Lángkāifǔ yǒu shāngchǎng ma?
หลางไคฝู่ โหย่ว ซางฉ่าง มะ
หนองคายมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过廊開府。
Wǒ méi qùguò Lángkāifǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว หลางไคฝู่
ฉันไม่เคยไปหนองคาย

 

我妈妈是廊開府人。
Wǒ māmā shì Lángkāifǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ หลางไคฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนหนองคาย

 

他爸爸是廊開府人。
Tā bàba shì Lángkāifǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ หลางไคฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนหนองคาย

 

你怎么去廊開府?
Nǐ zěnme qù Lángkāifǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ หลางไคฝู่
คุณไปจังหวัดหนองคายยังไง

 

你去过廊開府吗?
Nǐ qùguò Lángkāifǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หลางไคฝู่ มะ
คุณเคยไปหนองคายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก