จังหวัดกระบี่ ภาษาจีน

甲米府

Jiǎmǐfǔ

เจี๋ยหมีฝู่

จังหวัดกระบี่ 

ตัวอย่างประโยค

 

甲米府在南方。
Jiǎmǐfǔ zài nánfāng.
เจี๋ยหมีฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดกระบี่ อยู่ทางภาคใต้

 

我是甲米府人。
Wǒ shì Jiǎmǐfǔ rén.
หว่อ ซื่อ เจี๋ยหมีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดกระบี่ 

 

我昨天去了甲米府。
Wǒ zuótiān qù le Jiǎmǐfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ เจี๋ยหมีฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดกระบี่ 

 

甲米府有山吗?
Jiǎmǐfǔ yǒu shān ma?
เจี๋ยหมีฝู โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดกระบี่ มีภูเขาไหม

 

我喜欢甲米府。
Wǒ xǐhuān Jiǎmǐfǔ.
หวอ สี่ฮวาน เจี๋ยหมีฝู่
ฉันชอบจังหวัดกระบี่ 

 

你是甲米府人吗?
Nǐ shì Jiǎmǐfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ เจี๋ยหมีฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดกระบี่ ใช่ไหม

 

我家在甲米府。
Wǒjiā zài Jiǎmǐfǔ
หว่อ เจีย จ้าย เจี๋ยหมีฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดกระบี่ 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก