ครีมล้างหน้า ภาษาจีน

洗面奶

xǐmiànnǎi

สี่เมี่ยนหน่าย

ครีมล้างหน้า

ตัวอย่างประโยค

你喜欢用洗面奶吗?
Nǐ xǐhuān yòng xǐmiànnǎi ma?
หนี สีฮวาน โย่ง สี่เมี่ยนหน่าย มะ
คุณชอบใช้ครีมล้างหน้าไหม

 

这里有洗面奶吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว สี่เมี่ยนหน่าย มะ
ที่นี่มีครีมล้างหน้าไหม

 

这里的洗面奶很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ สี่เมี่ยนหน่าย เหิ่น กุ้ย
ครีมล้างหน้าที่นี่แพงมาก

 

我想买洗面奶。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย สี่เมี่ยนหน่าย
ฉันอยากซื้อครีมล้างหน้า

 

我妈妈喜欢洗面奶。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน สี่เมี่ยนหน่าย
แม่ของฉันชอบครีมล้างหน้า

 

这个洗面奶多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ สี่เมี่ยนหน่าย ตัวเส่า เฉียน
ครีมล้างหน้าอันนี้ราคาเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก