ครีมกันแดด ภาษาจีน

防晒霜

fángshàishuāng

ฝางซ่ายซวง

ครีมกันแดด

ตัวอย่างประโยค

这里的防晒霜很贵。
Zhèlǐ de fángshàishuāng hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ ฝางซ่ายซวง เหิ่น กุ้ย
ครีมกันแดดที่นี่แพงมาก

 

我想买防晒霜。
Wǒ xiǎng mǎi fángshàishuāng.
หวอ เสียง หม่าย ฝางซ่ายซวง
ฉันอยากซื้อครีมกันแดด

 

我妈妈喜欢防晒霜。
Wǒ māmā xǐhuān fángshàishuāng.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน ฝางซ่ายซวง
แม่ของฉันชอบครีมกันแดด

 

这个防晒霜多少钱?
Zhège fángshàishuāng duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ ฝางซ่ายซวง ตัวเส่า เฉียน
ครีมกันแดดอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用防晒霜吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง ฝางซ่ายซวง มะ
คุณชอบใช้ครีมกันแดดไหม

 

这里有防晒霜吗?
Zhè li yǒu fángshàishuāng ma?
เจ้อหลี โหย่ว ฝางซ่ายซวง มะ
ที่นี่มีครีมกันแดดไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก