น้ำยาทาเล็บ ภาษาจีน

指甲油

zhǐjiáyóu

จื่อเจี๋ยโหยว

น้ำยาทาเล็บ

ตัวอย่างประโยค

我妈妈喜欢指甲油。
Wǒ māmā xǐhuān zhǐjiáyóu.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน จื่อเจี๋ยโหยว
แม่ของฉันชอบน้ำยาทาเล็บ

 

这个指甲油多少钱?
Zhège zhǐjiáyóu duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ จื่อเจี๋ยโหยว ตัวเส่า เฉียน
น้ำยาทาเล็บอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用指甲油吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง จื่อเจี๋ยโหยว มะ
คุณชอบใช้น้ำยาทาเล็บไหม

 

这里有指甲油吗?
Zhè li yǒu zhǐjiáyóu ma?
เจ้อหลี โหย่ว จื่อเจี๋ยโหยว มะ
ที่นี่มีน้ำยาทาเล็บไหม

 

这里的指甲油很贵。
Zhèlǐ de zhǐjiáyóu hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ จื่อเจี๋ยโหยว เหิ่น กุ้ย
น้ำยาทาเล็บที่นี่แพงมาก

 

我想买指甲油。
Wǒ xiǎng mǎi zhǐjiáyóu.
หวอ เสียง หม่าย จื่อเจี๋ยโหยว
ฉันอยากซื้อน้ำยาทาเล็บ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก