ดอกหงอนไก่ ภาษาจีน

鸡冠花

jīguànhuā

จีกว้านฮวา

ดอกหงอนไก่ 

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束鸡冠花 。
Nà shì yī shù jīguànhuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เชียนรื่อหง
นั่นคือดอกหงอนไก่หนึ่งช่อ

 

这里没有鸡冠花 。
Zhèlǐ méiyǒu jīguànhuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เชียนรื่อหง
ที่นี่ไม่มีดอกหงอนไก่

 

这些鸡冠花 很想。
Zhèxiē jīguànhuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย เชียนรื่อหง เหิ่น เซียง
ดอกหงอนไก่พวกนี้หอมมาก

 

我想买鸡冠花。
Wǒ xiǎng mǎi jīguànhuā.
หว่อ เสียง หม่าย เชียนรื่อหง
ฉันอยากซื้อดอกหงอนไก่

 

你有鸡冠花吗?
Nǐ yǒu jīguànhuā ma?
หนี โหย่ว เชียนรื่อหง มะ
คุณมีดอกหงอนไก่ไหม

 

现在鸡冠花很贵。
Xiànzài jīguànhuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย เชียนรื่อหง เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกหงอนไก่แพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก