เชิญทางนี้ ภาษาจีน

这边请
Zhè biān qǐng.
เจ้อ เปียน ฉิ่ง
เชิญทางนี้

>>ประโยคอื่นๆ<<

还不错
Hái bù cuò
ไห ปู๋ ชั่ว
ก็ไม่เลว

 

我请客
Wǒ qǐngkè.
หวอ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

 

我想你
Wǒ xiǎng nǐ.
หว่อ เสียง หนี่
ฉันคิดถึงเธอ

 

猜猜看
Cāi cāi kàn
ชาย ชาย ค่าน
เดาดู

 

不要紧
Bù yào jǐn
ปู๋ เย่า จิ่น
ไม่ต้องรีบ

 

等一等
Děng yī děng
เติ่ง อี้ เติ่ง
รอแปปนึง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก